magyarEnglish
Hírlevél

Keress!

PIM
A Kassák Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja.
Tovább a PIM oldalára >>

TwitterInstagramFacebook
Virtuális kiállítások Mattis

BESNYŐ virtuális pici hu

Nikkel

Online múzeum

VERSEK ÚTKÖZBEN

VERSEK ÚTKÖZBEN
Kassák Lajos versesfüzete, 1909 körül

2022. május 19-25.

SÉTA A PERIFÉRIÁKON: Kassák HELY>TÖRTÉNET>EK Minisorozatunkban valóban a "perifériákon sétálunk": új szemszögből, topográfiai megközelítésből vizsgáljuk Kassák életének helyszíneit. Sorozatunk újabb részeiben Szeredi Merse Pál kollégánk  újra a csavargó Kassák nyomába ered.

VERSEK ÚTKÖZBEN

A levelekben főként Kassák és Gödrös költői szárnypróbálgatásainak háttérmunkájával kapcsolatos részleteket találunk. Ahogy a levelekből kitűnik, Simon Jolán aktívan közreműködött verseik elhelyezésében a budapesti napilapoknál.  

Kassák Lajos versesfüzete, 1909 körül
Kassák Lajos versesfüzete, 1909 körül


1909 körül  Simon Jolán többször is említette 1909 augusztusában Kassáknak írt leveleiben, hogy Az utolsó út előtt című verse nagyon tetszett neki, és barátnőjének, Nepp Rózsinak is. A vers végül akkor nem került folyóirathoz – talán Kassák kérésére, aki októberben arra kérte barátját, Kiss Károlyt, hogy mondja meg Jolánnak, „a haza küldött verseket ne vigye be a lapokhoz”. Stílusa és témája alapján a vers feltehetően azonosítható Kassák Utolsó út címmel A Hét 1914. január 18-i számában megjelent versével. Ez Kassák egyetlen verse, ami Kiss József folyóiratában jelent meg. Feltehetően a honorárium reményében adta le az addigra már az avantgárd szabadversekkel kísérletező, és a Nyugatban is publikáló Kassák ezt a korai munkáját a lapba, minden bizonnyal változtatások nélkül.
  
A költemény első versszakai így hangzanak: 

„Öt óra van. Kint bús furulya zendül. 
A domb tövén, hol gyöngyös dér harap, 
Egy ember jő a földeken keresztül, 
Üres iszákján vérzik már a nap.  

Zúgnak a csöndben a nagytitkú erdők. 
A barna tarlón durva szél vihánczolt.
Most érczből szállnak a szelíd köszöntők 
És régi búval ríkatják a vándort.  

Rossz, sánta lába síkos útra jár ma, 
Nem ég eléje szíves mécsvilág. 
Meleg kunyhóknak csattan most a zárja 
S most nyílik tán a legszebb csók-virág.” 

A teljes verset, Kassák további korai költeményeivel, amelyeket a csavargása alatt írt, vagy az ott szerzett élményei inspiráltak, az Úton 1909: Kassák, Szittya, hosszú versek, rövid forradalmak című kötetünkben gyűjtöttük össze.  

Kassák igyekezett mindent megtenni annak érdekében is, hogy csavargásának finanszírozásához pénzhez jusson barátaitól. Egyik, Brüsszelből írt levelében a nyár végén a koldulási technikáit ecsetelte Jolánnak: „Hogy ezideig miből tartottam fenn magam, és mi a további szándékom? Erre ugyan nagyon egyszerű a felelet: minden elébem kerülő jobbképű embert iparkodom álásához mérten megpumpolni. Gondolhatod már ötödik hónapja, hogy eljöttem hazulról és még mindezideig egy szalma szálat se tettem félre az útból amiért fizetés járt volna. Így tehát abból vagyok kénytelen élni vagy inkább tengődni, amit a dolgozó emberektől lehet kibeszélni. Több festő, szobrász és író ismerősöm van és ezek képezik a fizető osztály vastagabb rétegét.” 
Az ősz folyamán, Párizsban azonban Kassák még jobban megszorult anyagilag, és budapesti barátait, Simon Jolánt és Kiss Károlyt egyaránt arra próbálta kérni, hogy küldjenek néhány olyan magyar könyvet – többek között a szárnypróbálgató költő Kiss saját verseskötetét –, hogy azokat pénzzé tehesse. Simon Jolán nem küldött Kassáknak könyveket, aki sértődött levelet írt neki december 11-én, hazaindulása előtt: „Tudod ami a könyvek küldését illeti. Tényleg igazad van nem érdemes 7 kor[onát] kidobni annak a kinek van csupán azért hogy egy nincstelen 30–40 frankot csináljon belőle, fő az hogy az ember a zsebivel gondolkozzon. Mellékesen megjegyezve most ülök föl a hazafelé iparkodó vonatra, 9 óra este van kedden szerdán otthon is leszek már.”

Kassák Lajos levelezőlapja Simon Jolánnak, Párizsból Újpestre, 1909
Kassák Lajos levelezőlapja Simon Jolánnak, Párizsból Újpestre, 1909


További részletek Kassák csavargásáról a Kassák Múzeum új online, nyílt hozzáférésű kiadványában ismerhetők meg. A kötetben összegyűjtöttük Kassák összes 1909-es levelét, és korai költeményeit is. Az Úton 1909: Kassák, Szittya, hosszú versek, rövid forradalmak című kötet magyar és angol kiadása egyaránt szabadon elérhető az alábbi felületen keresztül.

Tartsatok velünk és Kassákkal!
Eddigi bejegyzéseink:

A MUTTER
KASSÁK NAPI SZIESZTÁJA
HÉTHÁZ
VÉRVÖRÖS CSÜTÖRTÖ
K
LAKBÉRSZTRÁJKOK - CSÁNGÓ UTCA 3.
ANGYAL BANDI
SIMON JOLÁN ÉS A LÁTHATATLAN SZERKESZTŐI MUNKA
A BÉCSI Ma ÉS A MAGYARORSZÁGI HATÁRELLENŐRZÉSEK
NAGY PIROSKA HÉTVÉGI KIRÁNDULÁSA GÖDÖN ÉS HORÁNYBAN
A GÖDI FÉSZEK
TUTÓ
KASSÁK SÍREMLÉKE
DÜHÖS MÚZEUMI TÁRGY
HORGÁSZBOTTAL ÉS ANÉLKÜL - KASSÁK HALAI
A MUNKA-KÖR BÉCSBEN
A CSAVARGÓK SZABADSÁGA
SZUPRAMODERN MA-MATINÉK
SZUPRAMODERN MA-MATINÉK VIDÉKEN
A MESTER EGY NAPJA
NAGYDIÓFA 3.
BULCSÚ UTCA 19/21
KASSÁK A KELETIBEN
KASSÁK CSAVARGÁSA - ÚJRA ÚTON
KASSÁK ÉS A BÉCSI ASYL
POSTE RESTANTE - KASSÁK LEVELEI ÚTON-ÚTFÉLEN

PIM A Kassák Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja. >>
Twitter Facebook
Magyar | English