magyarEnglish
Hírlevél

Keress!

PIM
A Kassák Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja.
Tovább a PIM oldalára >>

TwitterInstagramFacebook
Virtuális kiállítások Mattis

BESNYŐ virtuális pici hu

Nikkel

Tárlatvezetés

KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS

KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS
Egy Mattis Teutsch kép letörölt részlete, restaurálási dokumentáció, 2014,A MissionArt Galéria jóvoltából

2020. február 6.

MIKLÓS SZILÁRD kurátori tárlatvezetése a MATTIS TEUTSCH – AVANTGÁRD ÉS KONSTRUKTÍV REALIZMUS című kiállításon

Helyszín: Kassák Múzeum (1033 Budapest, Fő tér 1., Zichy-kastély)


Mattis Teutsch János (1884–1960) munkássága a huszadik század első évtizedeinek expresszionizmusával összefüggésben vált ismertté. A brassói művészt az első világháború idején Kassák Lajos fedezte fel a magyar avantgárd számára, grafikái meghatározták a budapesti MA folyóirat arculatát, és Kassák önálló kiállításokon is szerepeltette alkotásait. Mattis Teutsch a húszas évek első felében a kelet-közép-európai avantgárd mozgalom egyik nemzetközi hírnevű művésze lett. Később a művészettörténet-írás fókuszába is életművének ez a szegmense került, az 1930-as évek végétől haláláig tartó időszakban készített munkáira kisebb figyelem irányult.
A Kassák Múzeum kiállítása Mattis Teutsch kései művészetéhez kínál új olvasatot.

Mattis Teutsch az 1920-as évek második felétől az absztrakció tanulságaiból építkezve visszatér a figuratív művészethez; az 1940-as évektől haláláig realista festményeket alkotott, amelyeknek azonban továbbra is sajátos, a modernizmusból táplálkozó karaktere volt. Mindez nem éles váltásként jelentkezett művészetében, hanem a realizmus konstruktív társadalmi szerepének felismerésével állt összefüggésben.
Mattis Teutsch a második világháború után, hatvanévesen új lendülettel látott munkához. Innen számítható utolsó alkotói periódusa, amely párhuzamos volt a szocialista Románia művészeti intézményrendszerének kiépülésével, melyben művészként és szervezőként is aktív szerepet vállalt. Ötvenes évekbeli munkái nem nevezhetők tipikus szocreál műveknek. Különös, halk szavú realizmus ez, amely nem a sztálinista eszme kiszolgálójaként kívánt működni, hanem a művészi, szellemi autonómia nevében akart a társadalomhoz, a tágabb közösséghez szólni.
Ebben az időszakban anyagi okokból több ízben is arra kényszerült, hogy a húszas évek végén készült alkotásaira fesse rá új műveit. Miután erre 2013-ban véletlenül fény derült, a tulajdonosok számos átfestett műalkotást restauráltattak oly módon, hogy a felső festékréteget eltávolították. Ezzel újra feltárultak a műtárgypiaci szempontból értékesebb, korai, modernista festmények, viszont megsemmisültek a szocialista időszak alatt készült művek, melyek így csak reprodukciókon maradtak fenn. A kiállítás Mattis Teutsch kései műveinek bemutatása és értelmezése mellett az átfestett képek történelmi, politikai és művészettörténeti kontextusát is bemutatja, és rávilágít a kései alkotások eltávolításának összetett problémájára.

A Kassák Múzeum kiállítására Miklós Szilárd kurátor romániai és magyarországi múzeumokból, magángyűjteményekből és családi hagyatékokból főként olyan műveket válogatott, amelyeket a közönség eddig még nem látott. Kutatásai során kiemelten támaszkodott Almási Tibor művészettörténész munkájára, valamint Lukász Irén kiadatlan kézirataira. A kiállításhoz kapcsolódóan megjelenő magyar, román és angol nyelvű katalógus tanulmányai Mattis Teutsch kései művészetének új értelmezését kezdeményezik. A kiállítás a Fundația9 együttműködésével valósul meg, amelynek bukaresti kiállítóhelyén (Rezidența BRD Scena9) 2019 őszén mutatkozott be a mostani tárlat anyaga.


Kurátor: Miklós Szilárd
Kurátorasszisztens: Bárdi Sára

Kölcsönző intézmények és gyűjtemények: A Mattis Teutsch család gyűjteménye – Mattis Teutsch Waldemar, Brassó; Rechnitzer János gyűjteménye, Győr; Saszet Ágnes gyűjteménye, Kolozsvár; Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy

Külön köszönet: Almási Tibor archívuma, Győr; MissionArt Galéria, Budapest; Nemzeti Optoelektronikai Kutatóintézet – INOE2000, BukarestPIM A Kassák Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja. >>
Twitter Facebook
Magyar | English