magyarEnglish
Hírlevél

Keress!

PIM
A Kassák Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja.
Tovább a PIM oldalára >>

TwitterInstagramFacebook
Virtuális kiállítások Mattis

BESNYŐ virtuális pici hu

Nikkel

Tárlatvezetés

Záró tárlatvezetés

Záró tárlatvezetés

2018. október 11.

Záró tárlatvezetés az Értelmező közösségek. Új szerzemények, 2012–2018 című kiállításon

Időpont: 2018. október 11. (csütörtök) 17.00 
Helyszín: Kassák Múzeum (1033 Budapest, Fő tér 1.)

A tárlatvezetést tartják: Rudas Klára, Mezei Gábor, Nemes Csaba, Tóth Gábor

Az 1976-os alapítású Kassák Múzeum 2011-ben egy koncepcióváltás jegyében gondolta újra tudományos és ismeretterjesztő tevékenységének céljait. Ennek lényege, hogy a Kassáki életmű esztétikai aspektusai mellett markánsan fókuszba kerülhessen Kassák szellemi öröksége, sokirányú tevékenységének társadalmi és történeti beágyazottsága is. A múzeum - Kassákhoz kapcsolódva - olyan szerzőkkel, alkotókkal is elkezdett foglalkozni, akik kritikai vagy szimpátia viszonylatba hozhatók az életművel vagy Kassák személyével. Pályatársak, riválisok, Kassák kritikusai, mai követői, szellemi örökösei. Az volt a célunk, hogy a Kassáki életműnek ne csak egy konszenzuson alapuló, kanonikus nézete legyen, és hogy Kassák ne, mint emlékmű, hanem mint a magyar művészet máig eleven alakja állhasson előttünk. Az évek során e koncepció mentén alakult át a múzeum gyűjteményezési politikája is. Mostani kiállításunkon is, ahol először mutatjuk be a 2011-től szerzeményezett műveket, dokumentumokat, a kassáki életmű értelmezőit állítottuk a középpontba. Az „értelmező közösségek” fogalma az irodalomelméletből kölcsönzött kifejezés, mely azon a feltevésen alapul, hogy az irodalmi művek jelentése nem pusztán a műben, a szövegben keresendő, hanem a befogadó szempontjai is alakítói szerepet játszanak az értelmezésben. Ez az elmélet alkalmazható a múzeumi tárgyak és gyűjtemények értelmezése során is: egy tárgy jelentését nem csak a története, gyűjteményi pozíciója, szakmai és művészeti kontextusa határozza meg, hanem az értelmező szempontjai is, ami – jelen esetben is - beépíthető a Kassákról alkotott tudományos képbe.

A tárlatvezetés a kiállításra váltott belépőjeggyel látogatható. 
PIM A Kassák Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja. >>
Twitter Facebook
Magyar | English