magyarEnglish
Newsletter

Search

PIM
Kassák Museum is a branch museum of Petőfi Literary Museum.
Visit PIM here >>

TwitterInstagramFacebook
Virtual Exhibitions Mattis_angol

A Tett honlap angol

Besnyő_virtuális_pici_EN

Online museum

KASSÁK CSAVARGÁSA - ÚJRA ÚTON

 KASSÁK CSAVARGÁSA - ÚJRA ÚTON
Kassák Lajos portréja, 1915 (fotó: Rónai Dénes)

28 April - 4 May 2022

A Kassák Lajos életét topografikus fókusz mentén bemutató sorozatunk újabb részeiben a csavargó Kassák nyomába eredünk. Kassák huszonhárom évesen, 1909 tavaszán, a modernista magyar irodalom, főként Ady Endre hatására Párizsba indult, hogy megismerje a modern kultúra katalizátoraként számontartott európai nagyvárost. Az utat több mint fél év alatt, gyalogosan tette meg.  


Az 1950-es években megírt, Az izmusok története című kötetében így emlékezett vissza erre az időszakra:  „1909-ben mint fiatal vasmunkást a munkaadók által bevezetett feketelistázás hosszabb időre munkanélküliségre kényszerített. Ekkor már verseket firkáltam, nagyon kedvemre volt ez a tevékenység; nem is annyira az újabb munkavállalás lehetősége, mint inkább a rímek gyártása érdekelt. [...] A Holnapos költők megjelenése elemi hatást váltott ki belőlem. Tele voltam izgalommal, nagyot akarással, és mindenáron Párizst szerettem volna látni. Egy április végi este, minden különösebb előzmény, meggondolás nélkül, Gödrös nevű barátommal elhatároztuk, hogy másnap nekivágunk a világnak. Így történt. Pénz és idegen nyelvek tudása nélkül elindultunk, Pozsonyig hajón, onnan gyalog, egészen Párizsig. Mentünk, mentünk, jóformán éjjel-nappal, mint a kutyák, minden elénk került dolgot megszagoltunk, s mint a koldusok, mindenhová befurakodtunk. Roppant kíváncsiak voltunk a világra, s azt is szerettük volna megismerni, ami a valóságban nem létezik. Párizsba indultunk, de nem rohantunk, becsavarogtuk közben fél Európát.” 

Az út során szerzett élményei, ismeretei, kapcsolatai később óriási hatással voltak pályájának alakulására, melyeket az 1920-as években két, egymástól stílusában eltérő irodalmi alkotásban örökített meg: A ló meghal a madarak kirepülnek című hosszúversében és az Egy ember élete című önéletrajzi regényének Csavargások című fejezetében.  

Kassák nyugat-európai csavargásának útvonala, 1909 (grafika: Bogyó Virág)
Kassák nyugat-európai csavargásának útvonala, 1909 (grafika: Bogyó Virág)

Legalább ennyire fontos az is, hogy Kassák a csavargása idején vált költővé. Első versei már indulását megelőzően megjelentek újpesti munkáslapokban, azonban a csavargás idején írt költeményeit már országos napilapok irodalmi mellékleteiben, majd pedig irodalmi lapokban is közölték. Ezek a költemények még a fiatal író útkeresésének példái, és nyomát sem láthatjuk rajtuk a későbbi avantgárd művész jellegzetes szabadverses megoldásainak.  
A Kassák Múzeum új kiadványa Kassák Lajos munkásságának ezt a meghatározó, korai eseményét állítja középpontba, és elemzi új szempontok és források bevonásával. Az Úton 1909: Kassák, Szittya, hosszú versek, rövid forradalmak című kötet több éves munka eredményeként jelent meg online, nyílt hozzáférésű formátumban. A könyv magyar és angol kiadása egyaránt szabadon elérhető az alábbi felületen keresztül

Úton 1909 (borító: Rudas Klára)
Úton 1909 (borító: Rudas Klára)


A kötet második részét az Egy ember élete című önéletrajzi regénynek szenteltük. Mivel regényét Kassák nem mint művészeti alkotást, hanem mint egy korszakot és egy eseménysort rögzítő „dokumentumot” tartotta számon, kézenfekvőnek tűnt a Csavargásokat Kassák 1909-es nyugat-európai útjához kapcsolódó más típusú forrásokkal és elemzésekkel közelebb hozni az olvasóhoz. A kötetben a teljesség igényével közöljük Kassák korai verseit, a múzeum gyűjteményében őrzött levelezését ebből a korszakból, valamint visszaemlékezéseket, fotográfiákat, értelmező jegyzeteket.

A következő hetekben ezekből a forrásokból válogatva tekintjük végig Kassák útját Budapesttől Párizsig, 1909-ben!

SÉTA A PERIFÉRIÁKON / KASSÁK hely>történet>ek sorozatunkban új szemszögből, topográfiai megközelítésből vizsgáljuk Kassák életének helyszíneit. Ez a nézőpont erősen rávilágít azokra a szociokulturális miliőkre, amelyek eleven képet adnak Kassák személyes életéről és művészi aktivitásának környezetéről a különböző történelmi időszakokban. Az egyes helyszínek érzékletes bemutatásához segítségül hívjuk a Kassák Múzeum gyűjteményének érdekes, és sok esetben ismeretlen darabjait is, a kéziratoktól kezdve a fotográfiákon át a személyes tárgyakig. A szerteágazó történet mozaikdarabkáit Thury Lili grafikája fogja össze és helyezi el a térképen!

Tartsatok velünk és Kassákkal!


Eddigi bejegyzéseink:

A MUTTER
KASSÁK NAPI SZIESZTÁJA
HÉTHÁZ
VÉRVÖRÖS CSÜTÖRTÖ
K
LAKBÉRSZTRÁJKOK - CSÁNGÓ UTCA 3.
ANGYAL BANDI
SIMON JOLÁN ÉS A LÁTHATATLAN SZERKESZTŐI MUNKA
A BÉCSI Ma ÉS A MAGYARORSZÁGI HATÁRELLENŐRZÉSEK
NAGY PIROSKA HÉTVÉGI KIRÁNDULÁSA GÖDÖN ÉS HORÁNYBAN
A GÖDI FÉSZEK
TUTÓ
KASSÁK SÍREMLÉKE
DÜHÖS MÚZEUMI TÁRGY
HORGÁSZBOTTAL ÉS ANÉLKÜL - KASSÁK HALAI
A MUNKA-KÖR BÉCSBEN
A CSAVARGÓK SZABADSÁGA
SZUPRAMODERN MA-MATINÉK
SZUPRAMODERN MA-MATINÉK VIDÉKEN
A MESTER EGY NAPJA
NAGYDIÓFA 3.
BULCSÚ UTCA 19/21
KASSÁK A KELETIBEN


 
PIM Kassák Museum is a branch museum of Petőfi Literary Museum. >>
Twitter Facebook
Magyar | English