magyarEnglish
Newsletter

Search

PIM
Kassák Museum is a branch museum of Petőfi Literary Museum.
Visit PIM here >>

TwitterInstagramFacebook
Virtual Exhibitions Mattis_angol

A Tett honlap angol

Besnyő_virtuális_pici_EN

Online museum

KASSÁK KORTÁRS MŰVÉSZETI DÍJ 2022 - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KASSÁK KORTÁRS MŰVÉSZETI DÍJ 2022 - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

9 January - 13 April 2022

KASSÁK KORTÁRS MŰVÉSZETI DÍJ 2022
DR. ARGAY ISTVÁN ÉS A KASSÁK MÚZEUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA   

A Kassák kortárs művészeti díjat Dr. Argay István orvos és műgyűjtő hozta létre Kassák Lajos szellemiségéhez kapcsolódó művek és projektek létrehozásának ösztönzésére.  Az alapító együttműködő partnerei a pályázatot lebonyolító és a nyertes pályaművet bemutató Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum és az Interart Alapítvány.  

A díjra nyílt felhívás keretében olyan alkotói tervvel lehet pályázni, amely kapcsolódik Kassák Lajos életművéhez, a huszadik századi avantgárd művészet jelenségeihez és tematikus fókuszpontjaihoz, valamint az avantgárd mozgalmak által felvetett kérdések mai értelmezéséhez.  


A díj értéke

A díj összege bruttó 1,5 millió forint, amit a nyertes pályázó műve létrehozására fordíthat. A pályaművet a Kassák Múzeum mutatja be a díjátadót követő évben, 2023 tavaszán. A kiállítás költségeit a Kassák Múzeum fedezi. 
A Kassák kortárs művészeti díj összege nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre. A nyertes pályázónak az Interart Alapítvány fizeti ki a díjat az alapító megbízásából.   

A pályázók köre
 
A díjra 18. életévüket betöltött kortárs művészek pályázhatnak kiállítás formájában megvalósítható pályaművel. 

A pályázat benyújtásának módja  
Jelentkezési szándékát jelezze a kassakdij@pim.hu e-mail címen. A válasz e-mailben megküldjük a Kassák Múzeum által biztosított tárhely linkjét, erre kérjük feltölteni a pályázati anyagot. 

A pályázatok leadási határideje: 2022. február 20., 23:59 
 
A határidő után beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.


A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:• Szakmai önéletrajz (.pdf formátumban)

• Portfólió a bemutatott művek adataival

• Koncepció: max. 5000 karakter

• Részletes projektterv

• A projektterv vizuális prezentációja (.jpeg formátumban, illetve szükség esetén Windows rendszeren lejátszható MP4-ben)

• Megvalósítási ütemterv

• Pénzügyi terv  (A pályamű pénzügyi megvalósításának tételes felsorolása. A kiállítás költségeit, ideértve a technikai megvalósítást, üzemeltetést, promóciót, a Szervezők fedezik. A nyertes pályázó viseli a mű létrehozásához kapcsolódó valamennyi költséget, ideértve az anyagok, eszközök beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokat.)

• Pályázói nyilatkozat (Innen letölthető - kérjük, a saját eszközére letöltött másolatban szerkessze, majd a kinyomtatott és aláírt példányt beszkennelve vagy lefotózva csatolja.)

• Adatkezelési tájékoztató elfogadásáról szóló nyilatkozat (Innen letölthető - kérjük, a saját eszközére letöltött másolatban szerkessze, majd a kinyomtatott és aláírt példányt beszkennelve vagy lefotózva csatolja.)

A pályázat nyelve: magyar

Kérjük, a pályázati anyagot a Szervezőktől e-mailben kapott linkre töltse fel (ld. a Pályázatok benyújtásának módjánál).

  Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelennek minősülnek. Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

Lebonyolítás
A beérkezett pályázatokról öttagú szakmai zsűri dönt. 

A zsűri tagjai 2022-ben:


Andrási Gábor művészettörténész
Csatlós Judit muzeológus, kurátor 
Kertész László művészettörténész
Kopeczky Róna kurátor
Rockenbauer Zoltán művészettörténész

Az online beérkezett pályaművekből a zsűri kiválasztja a  szűkített listára kerülő öt tervet.

A szűkített listára bejutott pályázatok kihirdetése: 2022. március 21-ig. 
A szűkített listán szereplő pályázók személyesen (vagy indokolt esetben online platformon) mutatják be munkáikat a zsűrinek. A zsűri a személyes prezentációk alapján közülük választja ki a nyertest.   

Határidők

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 20., 23:59

A szűkített listára jutott pályázók kihirdetése és értesítése: 2022. március 21-ig. 

Díjátadó rendezvény: 2022. április 13., szerda 18:00


A pályázatok elbírálására vonatkozó döntést, a szűkített listára jutók névsorát a Kassák Múzeum weboldalán és közösségi média felületein tesszük közzé. 

A nyertesnek a díjátadót követő évben kell megvalósítania művét, melyet  2023. tavaszán mutat be a Kassák Múzeum egy időszaki kiállítás keretében.

Részvételi feltételek

• A pályázók jelentkezési szándékuk jelzésével elismerik és tudomásul veszik a részvételi feltételeket. Ezek megszegése a pályázatból való kizárást vonhatja maga után.

• A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy abba – amennyiben az a szűkített listára kerül – a döntést követően bárki betekinthet, illetve hogy az azzal kapcsolatos adatok (a személyes adatai kivételével) nyilvánossá válnak.

• A pályázók elfogadják a zsűri döntését és azt is, hogy a zsűri nem köteles döntését indokolni. A pályázati eljárást lezáró szakmai döntéssel szemben jogorvoslatra nincs lehetőség.

• A nyertes a megvalósítási terv elfogadását követően megállapodást ír alá, amelyben vállalja annak ütem szerinti megvalósítását. A nyertes vállalja az Alapítóval és a Szervezőkkel való együttműködést, a szükséges információk megosztását, a határidők betartását, valamint közreműködik a díjhoz és a kiállításhoz kapcsolódó kommunikációs anyagok (videók, fényképek, szöveges információk) előállításában.


Szerzői és felhasználói jogok


• A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. A megvalósított mű a pályázó tulajdonában marad. A nyertes pályázóval a Kassák Múzeum a kiállításon való bemutatás érdekében felhasználási szerződést köt.

• A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat promóciós célra nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig térítésmentesen felhasználhassa a pályázó nevének feltüntetésével.   

További információ:


A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a kassakdij@pim.hu e-mail címen várjuk.


--------------------------------------------------------------------------------


Dr. Argay István szülész-nőgyógyász orvos,  nemzetközileg elismert szakember, műgyűjtő.  A művészet iránti érdeklődést gyermekkorából hozza. Műgyűjtő családban, műalkotások között nőtt föl, a művészet és a kultúra természetes és fontos része mindennapjainak. A kortárs képzőművészethez a CCA – Kortárs Műgyűjtő Akadémia képzésein került közel. A művészetet nemcsak gyűjteni szeretné, hanem támogatni is akarja, ezért kereste meg a díj ötletével a Kassák Múzeumot. Az évente egy kortárs alkotót vagy alkotócsoportot elismerő díjat Dr. Argay István és a Kassák Múzeum 2022-ben adja át először, a díjazott pályaművet pedig 2023-ban mutatjuk be a múzeumban.

Az INTERART Alapítvány célja a kortárs magyar képzőművészet hazai, európai és globális társadalmi folyamatokban és struktúrákban történő megjelenésének, szerepének, terjesztésének segítése. Ennek kapcsán prioritást élvez a gazdasági és kulturális területek társadalmilag fontos összefüggésein alapuló fenntartható modellek kutatása és megteremtése. Az INTERART e folyamathoz kapcsolódó edukációs igényre indította el 2016-ban a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA) iniciatívát, melynek számos élő és online kurzusán, szabadegyetemén már több, mint ezren végeztek. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Gajzágó György, branding szakember, aki egyben a CCA igazgatói posztját is betölti. Benne merült fel a Kassák-díj gondolata, amikor a CCA egy hallgatója, Dr. Argay István megkereste azzal, hogy egy művészeti ösztöndíjat szeretne alapítani. Így lett az INTERART Alapítvány a Kassák-díj alapítójának koordinációs megbízottja. Érdeklődés vagy kérdés esetén: E-mail: art@artcenter.hu / Infovonal: +36 30 944 66 33

Arculat:
Lepsényi Imre

Letölthető logók

PIM Kassák Museum is a branch museum of Petőfi Literary Museum. >>
Twitter Facebook
Magyar | English